Algemene voorwaarden

1 Prijzen
1.1 Alle prijzen op de website van Style my party zijn vaste prijzen. Hierover kan niet onderhandeld worden.
1.2 Alle prijzen zijn vermeld in euro’s, inclusief 21% BTW en exclusief verzendkosten.

2 Producten
2.1 De producten van Style my party worden geprint en met de hand gemaakt. Tussen verschillende printsessies kunnen kleine kleurverschillen zitten. Daarom kan de kleur een beetje afwijken van foto’s die op de site te zien zijn.
2.2 Op alle ontwerpen van Style my party ligt het auteursrecht bij Style my party. Het is dan ook niet toegestaan om de ontwerpen te vermenigvuldigen door middel van druk, kopie of op welke andere (digitale) wijze dan ook, zonder toestemming van Style my party. Bij overtredingen worden gerechtelijke stappen ondernomen.
2.3 Het is ten alle tijden verboden om de encryptie van printable pdf bestanden van Style my party op te heffen om zo de restricties behalve het printen te omzeilen.
2.4 Style my party kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, zowel lichamelijk, materieel of immaterieel, die het gevolg zijn van gebrekkig functioneren of verkeerd gebruik van de verkochte producten. U dient zelf, alvorens een bestelling te plaatsen, de geschiktheid voor de producten voor de betreffende doelgroep te beoordelen.

3 Overeenkomst
3.1 Wanneer door de klant opdracht gegeven wordt aan Style my party om één of meerdere artikelen te leveren, dan is er sprake van een overeenkomst die wettelijk bindend is (koop op afstand).

4 Betaling
4.1 Betaling van het verschuldigde bedrag inclusief verzendkosten dient te geschieden per vooruitbetaling binnen 7 dagen. De artikelen worden gedurende deze periode voor de klant gereserveerd.
4.2 Na 7 dagen neemt Style mu party per email contact op met de klant met het verzoek aan te geven of de betaling onderweg is.

5 Levering
5.1 De bestelling wordt verzonden zodra de betaling binnen is ontvangen. Indien er een levertijd wordt genoemd is dit een indicatie, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
5.2 Indien een product (tijdelijk) niet geleverd kan worden door omstandigheden die niet zijn te wijten aan Style my party is zij niet verplicht tot levering. Omstandigheden in de zin zijn ondermeer: een bedrijfsstoring, een storing in de energie- of materiaalaanvoer, transportvertraging, een staking en het niet of niet meer tijdig leveren door leveranciers.
5.3 Style my party zijn niet verantwoordelijk voor het zoekraken van pakjes/pakketten tijdens verzending.

6 Retour
6.1 Indien je een besteld product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, ben je gerechtigd de producten binnen 7 dagen na ontvangst in de originele staat en verpakking te retourneren aan Style my party. Graag Style my party hierover inlichten binnen 48 uur na ontvangst van de zending. De kosten van de retourzending zijn voor de klant.
6.2 Artikelen worden retour genomen als ze teruggezonden worden in de originele staat en in dezelfde onbeschadigde verpakking. Alleen als aan al deze voorwaarden is voldaan wordt de zending gecrediteerd. Het aankoopbedrag wordt dan binnen 7 dagen teruggestort.

7 Garantie
7.1 Style my party garandeert dat de bestelling in goede staat verzonden wordt en dat aan de verzending van de artikelen veel zorg is besteed.

8 Klachten
8.1 Style my party streeft naar tevreden klanten. Mocht er onverhoopt een klacht zijn dan wordt Style my party daar graag van op de hoogte gebracht. Er kan dan met de klant naar een oplossing gezocht worden.

9 Privacy
9.1 Style my party respecteert je privacy, je persoonlijke informatie wordt vertrouwelijk behandeld. De door jou verstrekte gegevens worden gebruikt om je bestelling zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Je geregistreerde gegevens zijn niet zonder jouw toestemming in te zien door derden en zullen ook niet zonder jouw toestemming overgedragen worden aan derden, behalve in het geval dat wij hier wettelijk toe verplicht worden, indien dit noodzakelijk is om onze rechten te beschermen en/of indien dit noodzakelijk is ter uitvoering van de overeenkomst.
9.2 Gegevens over het gebruik van de website en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.